Met betrekking tot onze locatie Berkeloevers, voornamelijk bekend als het Reudinkterrein namens Berkeloevers VOF het volgende:
 
Gisteren heeft het College van B&W van de gemeente Lochem het ontwerp bestemmingsplan Berkeloevers vastgesteld en vrijgegeven voor ter inzage legging. Voor het bestemmingsplan Nieuweweg was dit vorige week al gedaan. Samen met het nog te nemen ontwerp besluit hogere grenswaarde (op 4/6) gaat het bestemmingsplan met de bijlagen vanaf 6 juni 2019 voor 6 weken ter visie.
 
Zodra het ontwerp bestemmingsplan ter visie wordt gelegd staat de mogelijkheid open tot het indienen van zienswijzen. De aankondiging vindt u terug op de website van de gemeente Lochem en via de gebruikelijke media.

© 2020 Copyright Ramdhani Vastgoed. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Privacy statement.