De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle beroepen tegen het bestemmingsplan Nieuweweg ongegrond verklaard, zodat het bestemmingsplan Nieuweweg nu onherroepelijk is.

Voor het bestemmingsplan Berkeloevers heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan de gemeente Lochem de opdracht gegeven om het bestemmingsplan binnen 16 weken aan te vullen met de volgende voorwaardelijke verplichting: het gebruik van de gronden overeenkomstig de woonbestemming is alleen dan planologisch toegestaan als overeenkomstig een beplantingsplan beplantingen worden aangebracht en in stand gehouden.

De reden daarvoor is dat de gemeente in de verleende kapvergunning wel heeft verzekerd dat de 187 bomen worden herplant, maar niet kan afdwingen dat ook de hagen en kruidachtige gewassen die in het Beplantingsplan zijn opgenomen, worden geplant en in stand gehouden. Om ook daar garanties voor te geven moet de gemeente het bestemmingsplan op dit onderdeel aanvullen.

Op alle andere onderdelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de omwonenden in het ongelijk gesteld. Door de letterlijke tekst van de aanvulling in zijn uitspraak te dicteren, laat de Afdeling bestuursrechtspraak op voorhand weten dat zij akkoord zullen geven als het bestemmingsplan op die wijze wordt aangevuld.

Ramdhani Vastgoed is blij met deze resultaten en zal de verdere ontwikkeling van deze plangebieden hervatten.

© 2021 Copyright Ramdhani Vastgoed. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Privacy statement.