Zowel het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo als het Bisdom Utrecht hebben afzonderlijk van elkaar ingestemd met verkoop van hun perceel aan Ramdhani Vastgoed om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken. In juli 2019 is de Moeder Teresakerk hier helaas in vlammen opgegaan. De parochianen hebben hierna besloten in een andere kerk bijeen te komen. Het bij de kerk horende parkeerterrein heeft hierdoor haar functie verloren en komt eveneens beschikbaar voor het woningbouwplan. Inmiddels is gestart met de ontwerpfase, het ontwerp zal vervolgens eerst aan de buurtbewoners worden voorgelegd.     

© 2021 Copyright Ramdhani Vastgoed. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Privacy statement.